Vidres Barver - Vidres Casses

Doble Acristallament (CLIMALIT)

web pEl doble acristallament o vidre de càmara (Climalit) és un producte amb un alt valor afegit ja que és un perfecte i excel.lent aïllament térmic i acústic.

El vidre de càmara (CLIMALIT) consta d’una combinació de vidres més una càmara d’aire entre mig, la combinació d’aquests dependrà de les prestacions que volguem satisfer.

logo_climalit

El vidre CLIMALIT pot ser:

  • CLIMALIT standard ( vidre monolític / càmara d’aire / vidre monolític)
  • CLIMALIT de seguretat (llaminats)
  • CLIMALIT baix emisiu
  • CLIMALIT de control solar ( incorpora una capa reflectant d’óxids metàlics, que proporciona altes prestacions de control solar).
  • CLIMALIT de control acústic (llaminat silence).

  Tenim un amplia gama de vidres que poden ser fabricats amb CLIMALIT. 

 

No Comments

CLIMALIT PLUS

CLIMALIT d’última generació:

CLIMALIT PLUS és la gama més alta de CLIMALIT ja que totes les prestacions estan millorades al màxim, per tant proporcionen el millor estalvi energètic possible. CLIMALIT Plus és una unitat de vidre aillant que porta incorporats vidres de capa magnétronica, els cuals proporcionen al acristallament les millors propietats térmiques i/o de control solar.

CLIMALIT PLUS: baix emisiu – SGG Planitherm i Planitherm Total

CLIMALIT PLUS: control solar – SGG Coolite

CLIMALIT PLUS: baix emisiu i contral solar – SGG Planistar

climalit plus 1 pClimalitPlus

No Comments