Vidres Barver - Vidres Casses

CLIMALIT PLUS

CLIMALIT d’última generació:

CLIMALIT PLUS és la gama més alta de CLIMALIT ja que totes les prestacions estan millorades al màxim, per tant proporcionen el millor estalvi energètic possible. CLIMALIT Plus és una unitat de vidre aillant que porta incorporats vidres de capa magnétronica, els cuals proporcionen al acristallament les millors propietats térmiques i/o de control solar.

CLIMALIT PLUS: baix emisiu – SGG Planitherm i Planitherm Total

CLIMALIT PLUS: control solar – SGG Coolite

CLIMALIT PLUS: baix emisiu i contral solar – SGG Planistar

climalit plus 1 pClimalitPlus

No Comments