Vidres Barver - Vidres Casses

Llaminat Autonetejable

 

Ivernacle amb bioclean

Ivernacle amb bioclean

 bioclean 3 p

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadip Bioclean és un vidre que es neteja automàticament. Stadip Bioclean, funciona amb els rajos del sol UV i amb l’aigua de pluja, quan aquesta cau sobre el vidre, arrossega la bruticia que previament ha estat descomposada per la llum del sol.

No Comments

Llaminat Privacitat

 

privalite 1 p 

Aquest llaminat d’alta tecnologia, és en origen matejat, al conectar-lo a la corrent elèctrica, els vidres líquids de l’interior es reorienten i s’alínien de tal manera que el vidre es torna transparent. Stadip Privalite pot incorporar altres prestacions com: stadip silence, llaminat antiagresió, pot ser de colors…

No Comments

Llaminat Antisoroll

silence llam p

 Els llaminats orientats a silenciar els habitatges o sales, estan disponible diversos gruixos, és un gran aillant del soroll. Veure taula:

 

 

silence p

 

No Comments

Llaminat Antiagresió

Són vidres llaminats d’alta seguretat. Ideals per a botigues i també per els habitatges familiars que desitgin evitar les reixes. El gruix d’aquests dependrà de la seguretat que volguem aconseguir.

No Comments

Llaminat Antilliscant (trepitjables)

Antilliscants: són vidres llaminats, per tant de seguretat, que porten un petit gravat (dibuix) que permet trepitjar el vidre sense relliscar. Molt apropiats per fer escales i claraboies…

No Comments

Llaminats Decoratius

Llaminat color: són vidres de seguretat, que a part de ser decoratius, si l’instalem en façanes, limita les radiacions UV i millora les prestacions acústiques i de control solar.

Col.legi d'Educació Infantil i Primaria Les Pruneres (Martorelles)

Col.legi d'Educació Infantil i Primaria Les Pruneres (Martorelles)

Col.legi d'Educació Infantil i Primaria Les Pruneres (Martorelles)

Col.legi d'Educació Infantil i Primaria Les Pruneres (Martorelles)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadip Vanceva: són llaminats de colors inovadors, poden instalar-se tant en interiors com en façanes. Totes les interlàmines de Vanceva destinades a l’arquitectura filtren tota la transmisió de UV-C i UV-B. També filtren la radiació UV-A fins a 380nm.

 

No Comments

Llaminat Baix Emisiu

Són vidres que mantenen l’escalfor de l’edifici, gràcies a una capa metàl.lica,  estalvi en calefacció.

No Comments

Llaminat Control Solar

 

collite p

Són vidres que incorporen una capa metàl.lica que permet reduir o limitar la radiació directa del sol. Gran estalvi en refrigeració.

collite 3 p

No Comments

Llaminat Standard

Són vidres de seguretat d’ús. Els colors estandards són : transparent, mate (blanc), gris i bronze. Els gruixos més habituals són : 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 8+8 i 10+10 mm.

No Comments

Vidre Seguritzat (Llaminat)

El vidre llaminat és un vidre de seguerat, consta de dos o més fulles de vidre que a travès de làmines de butilo i mitjançant un tractament de calor i presió queden perfectament adherits uns amb els altres. D’aquesta manera, en cas de ruptura, els troços de vidre queden adherits al butilo que els uneix, el que ens aporta la seguretat.
El gruix i número de components respon a les exigències de seguretat que es necessitin.

Aplicacions recomanades: Els vidres llaminats aporten a part de seguretat i control solar, unes possibilitats arquitectòniques molt amplies de cara al diseny de l’acristal.lament i al conjunt de l’edifici:

  • -Branes de balcó i d’escales. (foto)
  • -Trepitjables de vidre (graons, terres…).(foto)
  • -Forats d’escala. (foto)
  • -Aparadors ( protecció contra el vandalisme i els robatoris a part de la protecció contra la radiació ultravioleta) (foto)
  • -Cobertes inclinades i claraboies. (foto)

Tots els llaminatas poden ser objecte de serigrafies decoratives.

taula llaminat                                         Taula de tall de llaminat.

No Comments